18. ชุดเกียร์ ชุดเฟืองท้าย

18. ชุดเกียร์ ชุดเฟืองท้าย (Gear set rear gear set)