19. หม้อน้ำ พัดลมไฟฟ้า

19. หม้อน้ำ พัดลมไฟฟ้า (Radiator electric fan)