14. โช๊คอัพ สปริง

14. โช๊คอัพ สปริง (Shock Absorbers)