20. รับสั่งซื้อสินค้าพรีออร์เดอร์ ประมูลสินค้าจากญี่ปุ่น

20. รับสั่งซื้อสินค้าพรีออร์เดอร์ ประมูลสินค้าจากญี่ปุ่น (pre_order)