21. ชาญี่ปุ่น/ชาเขียวญี่ปุ่น

21. ชาญี่ปุ่น/ชาเขียวญี่ปุ่น (greentea)